ACTOSED® PA POWDER 5L | Endoskoplar ve Tıbbi Alet için Yüksek Düzey Dezenfektan

1.050,00 529,90

ACTOSED® PA POWDER 5L | Endoskoplar ve Tıbbi Alet için Yüksek Düzey Dezenfektan

1.050,00 529,90

✓ Perasetik asit içeren toz form dezenfektandır.
✓ Esnek ve sert endoskoplar ile tıbbi aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu için kullanılır.
✓ Yüksek temizleme gücüne sahiptir.
✓ Optimum materyal uyumu ile bir çok farklı malzemede kullanıma uygundur.
✓ Bakterisidal (Tbc dahil), fungusidal, virüsidal ve sporosidal ekinliğe sahiptir.
✓ Biyolojik olarak parçalanabilir.
✓ Sağlık personeli için güvenli kullanım imkanı sunar.
✓ Manuel veya endoskop yıkama makinesi ile kullanılabilir.